Vid det senaste årsmötet valdes följande styrelse:

Ordförande - Fredric Karlsson
Vice ordförande - Paul Adam
Styrelseledamot - Ben Adam
Styrelseledamot - Melody Sheik
Styrelseledamot - Linet Khodabakhshi
Styrelseledamot - Mari Raudsepp