Verksamhetens syfte är att skapa en möjlighet för breakingen och andra dansstilar att växa, etableras och organiseras i Sverige. Med det oerhört stora intresse som redan finns för så arbetar vi för att ungdomar ska få uttryck för all den kreativa energi som vi vet finns i dem. Tillsammans med otaligt många andra ungdomsorganisationer så vill vi skapa möjligheten för ungdomar att genom detta få en aktiv och meningsfull fritid.

Verksamheten står på två ben. Det första är spridningen av dansen; genom olika kreativa arrangemang i alla möjliga sociala sammanhang så vill vi göra gatudansstilarna tillgängliga för så många barn och unga som möjligt. Detta är alltifrån besök på skolor och fritidsgårdar till lägerarrangemang, workshops och anordning av större jams.

Det andra benet av verksamheten är att ta vara på de många unga talanger som redan finns i Sverige idag. Det är många komponenter som är av betydelse här, men vi tror att det allra viktigaste är att dansarna har möjlighet till träning och möjlighet att träffa andra dansare för att inspireras.